1. Serwis i akcesoria
  2. Gwarancja
  3. Gwarancja producenta

GWARANCJA PODSTAWOWA

Gwarancja Toyoty

Dla Toyoty od zawsze najważniejsi są jej Klienci, a przede wszystkim sprostanie ich potrzebom i wymaganiom. Sformułowane przez nas warunki gwarancji stanowią zapewnienie funkcjonalności naszych produktów. Rozumiemy to w następujący sposób: nasza odpowiedzialność za jakość, zdrowie i bezpieczeństwo naszych produktów jest najlepszym sposobem zagwarantowania dobrego samopoczucia Naszych Klientów. Oto dlaczego mówimy, że Toyota jest stworzona z myślą o Naszych Klientach i ufamy, że Toyota dostarczy Państwu satysfakcjonujących i radosnych przeżyć podczas wielu lat jazdy.

Nasze samochody spełniają najbardziej surowe wymagania, jednak w trosce o spokój Klienta oferujemy 3-letnią gwarancję obejmującą elementy mechaniczne (za wyjątkiem części zużywających się eksploatacyjnie), 5-letnią gwarancją na system hybrydowy oraz 12-letnią gwarancję na perforację korozyjną (nie dotyczy samochodów użytkowych).

Gwarancja podstawowa

Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu, pod warunkiem jego normalnej eksploatacji, a ujawnioną w ciągu 3 lat lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji. Gwarancja obejmuje również koszty holowania pojazdu do najbliższej ASO Toyoty w przypadku usterki wykluczającej dalszą jazdę, jeśli usterka podlega usunięciu w ramach gwarancji.

Gwarancja na powłokę lakierową

Korozja powierzchniowa i wady powłoki lakierowej powstające na jakiejkolwiek części nadwozia pojazdu w wyniku wady materiałowej lub błędu wykonania są objęte 3-letnią gwarancją bez ograniczeń przebiegu (oprócz skrzyni ładunkowej, która objęta jest gwarancją przez 1 rok).

Gwarancja na perforację korozyjną

Gwarancja zapewnia 12 lat ochrony (6 lat w przypadku samochodów użytkowych), bez ograniczeń przebiegu, przed perforacją korozyjną (czyli penetracją korozyjną poszycia nadwozia od wewnątrz na zewnątrz), która wynikła z tytułu wady materiałowej lub błędnego wykonania.
Wyjątkiem jest skrzynia ładunkowa, która objęta jest gwarancją przez 3 lata.

Gwarancja na system hybrydowy

W trosce o żywotność i niezawodność Twojego układu hybrydowego zapewniamy aż 5 lat gwarancji na jego komponenty lub do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi), bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu pod warunkiem jego normalnej eksploatacji. Tą gwarancją objęte są następujące elementy:

  • Akumulator systemu hybrydowego
  • Komputer nadzorujący stan akumulatora systemu hybrydowego
  • Główny komputer sterujący systemu hybrydowego
  • Przetwornik i falownik systemu hybrydowego

Gwarancja na akcesoria i dodatkowe informacje

Gwarancja na oryginalne akcesoria Toyoty trwa do końca gwarancji podstawowej pojazdu, ale nigdy nie jest mniejsza niż rok i dotyczy wady powstałej w procesie produkcyjnym.
Uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na kolejnych właścicieli bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Warunki obowiązywania gwarancji

  • Pojazd musi być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do ograniczenia odpowiedzialności gwaranta.
  • Właściciel pojazdu jest zobowiązany do posiadania wszelkich dokumentów potwierdzających właściwą eksploatację i obsługę pojazdu.
  • W przypadku wystąpienia usterki wymagającej naprawy w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, użytkownik pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć pojazd do naprawy w celu uniknięcia powstania kolejnych uszkodzeń i usterek mogących zwiększyć zakres niezbędnej naprawy oraz niepotrzebnie narazić użytkownika na koszty jej przeprowadzenia.
Więcej informacji o gwarancji można otrzymać kontaktując się z jedną z naszych autoryzowanych stacji.

Do pobrania

Sprawdź dodatkowe gwarancje Toyoty